currency – ความหมายและคำจำกัดความ

currency – ความหมายและคำจำกัดความ

currency บางครั้งเรียกว่า crypto-currency หรือ crypto เป็นสกุลเงินรูปแบบใดก็ได้ที่มีอยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรือรูปแบบเสมือนจริง และใช้การเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยการทำธุรกรรม Cryptocurrency ไม่มีอำนาจกลางในการออกหรือควบคุม แทนที่จะใช้ระบบกระจายอำนาจเพื่อบันทึกธุรกรรมและออกหน่วยใหม่ currencyเป็นระบบการชำระเงินรูปแบบดิจิตอลที่ไม่พึ่งพาธนาคารในการยืนยันธุรกรรมด้านการเงินรูปแบบดิจิตอล เป็นระบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่จะมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเท่า ๆ กัน กล่าวคือในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะได้รับและมีข้อมูลที่เหมือนกัน) ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถส่งและรับการชำระเงินได้ทุกที่ แทนที่จะเป็นเงินที่จับต้องได้และแลกเปลี่ยนในโลกแห่งความเป็นจริง การชำระเงินด้วยสกุลเงินรูปแบบดิจิตอลนั้นเป็นเพียงรายการรูปแบบดิจิตอลไปยังฐานข้อมูลออนไลน์ที่อธิบายธุรกรรมเฉพาะ เมื่อผู้ใช้งานโอนเงินสกุลเงินรูปแบบดิจิตอล ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบดิจิตอลจะถูกบันทึกในบัญชีแยกประเภทสาธารณะ Crypto currency ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินรูปแบบดิจิตอล Crypto currency ได้รับชื่อนี้ก็เพราะใช้การเข้ารหัสเพื่อตรวจสอบธุรกรรม ซึ่งหมายความว่าการเข้ารหัสขั้นสูงมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บและส่งข้อมูลสกุลเงินรูปแบบดิจิตอลระหว่างกระเป๋าเงินและไปยังบัญชีแยกประเภทสาธารณะ จุดมุ่งหมายของการเข้ารหัสคือการรักษาความปลอดภัยและทำให้ผู้ใช้งานหรือมูลค่าของผู้ลงทุนนั้นได้รับความปลอดภัย ซึ่งสกุลเงินรูปแบบดิจิตอลสกุลแรกที่ถูกสร้างขึ้นเลยคือ บิตคอยน์ (Bitcoin; BTC) ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาในช่วงของปีค.ศ. 2009 และยังคงเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน ความสนใจใน Cryptocurrency ส่วนใหญ่คือการค้าขายเพื่อผลกำไร โดยบางครั้งนักเก็งกำไรก็ผลักดันราคาให้สูงขึ้น Crypto currency ทำงานอย่างไร Cryptocurrency ทำงานบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่เรียกว่า blockchain ซึ่งเป็นบันทึกธุรกรรมทั้งหมดที่อัปเดตและถือโดยผู้ถือสกุลเงิน โดยหน่วยของสกุลเงินรูปแบบดิจิตอลถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการขุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้พลังคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งสร้างเหรียญ ผู้ใช้ยังสามารถซื้อสกุลเงินจากโบรกเกอร์ จากนั้นจัดเก็บและใช้จ่ายโดยใช้กระเป๋าเงินเข้ารหัส หากผู้ใช้เป็นเจ้าของสกุลเงินรูปแบบดิจิตอล […]